Academia de taxe și impozite indirecte

Informații noi și cunoștințe practice în materie de taxe și impozite indirecte într-un singur program

Cursurile se adresează specialiştilor în domeniul financiar-contabil, fiscal, vamal, logistic și/sau juridic care doresc să înveţe sau să aprofundeze subiectele abordate.

Cursurile vor aborda concepte teoretice, dar mai ales aspecte practice, din perspectiva legislației comunitare, locale, a jurisprudenței europene și a noilor provocări tehnologice.

Înscrierile se pot face atât pentru unul sau mai multe module, cât și pentru un singur impozit (e.g. TVA) sau mai multe (i.e. TVA, vamă, accize, fond de mediu).

Modulul 1  TVA – Persoana impozabilă, operațiunile impozabile și persoana obligată la plata TVA
De ce trebuie să știm dacă furnizorii/clienții mei se califică drept persoane impozabile, în ce constau operațiunile impozabile, când auto-colectăm TVA și cum stabilim cine are obligații plății TVA.

Modulul 2 – TVA – Locul impozitării livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii
Ce elemente luăm în calcul atunci când stabilim unde sunt impozabile livrările de bunuri și prestările de servicii și cum determinăm locul impozitării.

Modulul 3 – TVA – Faptul generator, exigibilitatea TVA și obligația de facturare
Cum stabilim care este data livrării de bunuri/prestării de servicii și când se datorează TVA, și ce trebuie să știm despre (auto)-facturi.

Modulul 4 – TVA – Baza de impozitare a TVA, ajustarea acesteia, cursul de schimb valutar și cotele de TVA
Ce elemente luăm în calcul atunci când stabilim cuantumul TVA colectate/deductibile, în ce situații ajustăm aceste sume, ce cotă de TVA folosim și cum convertim valuta în monedă națională.

Modulul 5 – TVA – Scutirile de TVA
Ce reprezintă operațiunile scutite de TVA, care este diferența dintre scutirea cu drept de deducere și scutirea fără drept de deducere și în ce condiții justificăm scutirea de TVA.

Modulul 6 – TVA – Dreptul de deducere a TVA și ajustarea acestuia
În ce condiții avem dreptul să deducem TVA la achiziția de bunuri/servicii, când avem voie să ne exercităm acest drept și în ce situații ajustăm TVA deductibilă.

Modulul 7 – TVA – Obligația înregistrării în scopuri de TVA și obligațiile declarative
Când au rezidenții/nerezidenții obligația de a se înregistra în scopuri de TVA și cum raportăm achizițiile/livrările/prestările de bunuri/servicii în declarațiile în materie de TVA.

Modulul 8 – TVA – Măsurile de simplificare locale și transfrontaliere
Ce reprezintă măsurile de simplificare, care este diferența între cele locale și cele transfrontaliere și în ce situații le putem aplica.

Modulul 9 – TVA – Abuzul de drept și reîncadrarea formei unei tranzacții/activități
Ce reprezintă principiul prevalenței economicului asupra juridicului și care este impactul său în materie de TVA.

Modulul 10 – Taxe vamale și comerț internațional
Legislație aplicabilă, definiții și concepte de bază, reprezentarea în vamă, informații tarifare obligatorii/privind originea (ITO, IOO), AEO, declarații vamale.

Modulul 11 – Taxe vamale și comerț internațional
Clasificarea tarifară, originea preferențială/nepreferențială, valoarea în vamă.
Regimuri speciale, formalități vamale, proceduri simplificate.

Modulul 12 – Accize
Fapt generator/exigibilitate, tipuri de produse accizabile, plătitori de accize și obligațiile acestora, tipuri de autorizații, deplasarea produselor accizabile, scutiri/exceptări, obligații de marcare, condiții de distribuție și comercializare.

Modulul 13 – Fond de mediu
Obligațiile de conformare cu privire la gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, fluxurile și datele care trebuie raportate la Fondul pentru Mediu și trasabilitatea deșeurilor de ambalaje, raportarea, documentația suport și impactul asupra activității operatorilor economici.

Modulul 14 – Inspecții fiscale
Care sunt principalele arii în materie de impozite indirecte investigate în ultima vreme de către organele de inspecție fiscal.

Anca Macovei – Senior Manager, Impozite indirecte, TVA
Anca are o experiență de peste 8 ani în domeniul TVA, oferind consultanță fiscală în acest domeniu pentru companii din România și din străinătate, inclusiv pentru instituții financiare nebancare, societăți de asigurări, bănci, companii de IT și dezvoltatori imobiliari.  Anca are un vast portofoliu de clienți și susține prezentări în cadrul trainingurilor și seminariilor adresate clienților din diferite industrii.
 

 

Florin Neagoe – Manager, Impozite indirecte, Taxe vamale, comerț internațional și accize
Florin oferă consultanță în domeniul taxelor vamale si accizelor pentru companii ce activează în diferite industrii, precum automotive, petrol & gaze, farmaceutică, retail & consum, produse chimice si industriale, precum și în industria tutunului.
 

 

Carmen Dan – Manager, Impozite indirecte, Fond de mediu
Carmen este specializată în elaborarea auditurilor de conformare legislativă în domeniul protecţiei mediului, studiilor de mediu asociate tranzacţiilor (due diligence de mediu), documentaţiilor tehnice necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor de mediu (bilanţuri de mediu, studii de evaluare a impactului asupra mediului etc.), construirii şi implementării sistemelor de management de mediu etc. Totodată, activitatea desfăşurată în cadrul PwC acoperă  şi aspectele cu privire la contribuțiile și taxele datorate la Fondul pentru Mediu.

La sfârșitul fiecărui modul, cursanții vor susține un examen. Absolvenților li se vor acorda diplome de absolvire. Absolvirea Academiei de taxe și impozite indirecte este condiționată de promovarea tuturor examenelor.

Cursurile și examenul se susțin în limba română.

Înregistrare

Înscrierile se pot face atât pentru unul sau mai multe module, cât și pentru un singur impozit (de ex. TVA) sau mai multe ( de ex. TVA, vamă, accize, fond de mediu).

Taxa de participare/modul este 200 euro/persoană. În caz de neparticipare la cursuri, taxa de participare/examen este 200 euro/persoană. Taxa de participare la toate modulele/examenele este 2.300 euro/persoană. Prețurile nu includ TVA.  

Taxa de participare se va factura în avans. Se acordă o reducere de 10% pentru achitarea în avans a taxei de participare la toate modulele/examenele. Se acordă o reducere de 10% pentru participarea a minimum două persoane din cadrul aceleiași companii. 

Cursurile se organizează în măsura în care există un număr minimum de înscrieri.

Pentru înscriere și noul calendar al „Academiei de taxe și impozite Indirecte” vă rugăm să ne contactați.

Contact us

Denisa Panaite Casu

PwC's Academy Manager, Romania

Tel: +40 720 028 359

Ana M. Marin

PwC's Academy Communication, Romania

Tel: +40 738 886 404

Nela Unal

Senior Client Relationship, Romania

Tel: +40 720 028 270

Camelia Postelnicu

Associate Tax, Romania

Tel: + 40 723 244 340

Follow us